Regulamin pobytu

linia ornament

Właściciele Willi Ostoja będą Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Pokój wynajmowany jest na doby.
 2. Opłatę za pobyt należy uiścić w dniu przyjazdu.
 3. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 10:00 następnego dnia.Wcześniejszą godzinę przyjazdu należy potwierdzić u Gospodarzy w celu potwierdzenia takiej możliwości, bądź też przechowania bagażu do momentu zameldowania.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić właścicielowi do godz. 10:00 dnia poprzedzającego datę wyjazdu.
 5. Właściciel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 6. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 7. W razie szybszego opuszczenie pokoju pieniądze za nadpłacone noclegi nie zostaną zwrócone.
 8. W pokoju należy korzystać z obuwia zamiennego, zabrania się wchodzenia w butach narciarskich.
 9. W pokoju i na terenie posesji obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego.
 10. Zachowanie gości i osób korzystających z usług prywatnych kwater nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych gości. Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 11. Osoby odwiedzające – niezameldowane mogą przebywać w pokoju od godz. 10:00 do godz. 18:00 po uprzednim powiadomieniu właściciela.
 12. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i bramy wejściowej.
 13. Gość powinien zawiadomić właściciela o wystąpieniu szkody bądź problemów technicznych niezwłocznie po ich stwierdzeniu.
 14. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych pokoju powstałe z jego winy lub odwiedzających go osób.
 15. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z noclegu w obiekcie. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 16. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju oraz używanie wszelkiego rodzaju świec i kadzidełek.
 17. Zabrania się przestawiania mebli oraz sprzętów będących na wyposażeniu pokoju.
 18. Na życzenie gościa prywatne kwatery świadczą nieodpłatnie następujące usługi:
  1. udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą.
  2. przechowywanie bagażu do godz. 21:00 w ostatnim dniu pobytu.
  3. Korzystanie z altany i grilla.
 19. Kwatery prywatne mają obowiązek zapewnić:
  1. Uprzejmą obsługę w zakresie wszelkich spraw dotyczących obiektu.
  2. Warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu oraz zachowanie tajemnicy informacji o Gościu.
  3. Sprawność urządzeń technicznych.
  4. Wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie
  5. W miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte natychmiast.

Willa Ostoja życzy miłego i udanego pobytu
i zaprasza do ponownego skorzystania z usług noclegowych